Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice za rok 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 67/04
Zdroj dat: Česká správa sociálního zabezpečení. Ve statistice pracovní neschopnosti se zachycují všechna onemocnění a úrazy, které měly za náísledek alespoň jednodenní pracovní neschopnost (tiskopis ČSSZ 89 611 0 "Potvrzení pracovní neschopnosti") u nemo-censky pojištěných osob a která byla ukončena v daném roce podle evidence OSSZ.

Souhrnný report