Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 68/04
Zdroj dat: Český statistický úřad. V aktuální informaci č. 67,je pojednána pracovní neschopnost převážně z hlediska příčin PN (diagnóz) a zdrojem dat je ČSSZ. Rozdílnost některých ukazatelů v těchto dvou aktuálních informacích je dána nestejnými zdroji zpravodajských jednotek a různou metodikou (odlišné základní statistické jednotky).Český statistický úřad (ČSÚ) zpracovává státní statistický výkaz Nem Úr 1-02 o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz. Některé výsledky zpracování výkazu o pracovní neschop-nosti pro nemoc a úraz za rok 2003.

Souhrnný report