Úrazy v roce 2003 z hlediska příčiny a místa vzniku

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 69/04
Úrazy jako příhody, které ve zlomku času v zhorší zdravotní stav jedince. Zdravotní i rsociální a ekonomické důsledky. Celospolečenské mnohamiliónové ztráty. Příčina dočasné nebo trvalé invalidity. Po nemocech oběhové soustavy a zhoubných novotvarech řetí nejčastější příčina úmrtí, v nižších věkových kategoriích (do 44 let) nejčastější. Informace o počtu, druhu a následcích úrazů, zdroje.

Souhrnný report