Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 73/04
Systém zdravotního pojištění v roce 2003. Vybrané ukazatele zdravotních pojišťoven za rok 2003 I a II. Průměrné náklady na zdravotní péči na 1 pojištěnce dle věkové struktury.

Souhrnný report