Hospitalizovaní v psychiatrických lůžkových zařízeních v ČR v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 75/04
Od roku 1998 jsou zahrnuty mimoresortní údaje. Průměrná ošetřovací doba. Celkový počet hospitalizací. Propuštění a zemřelí podle diagnóz, délky pobytu a pohlaví. Nejčastější diagnózy. Hospitalizované děti.

Souhrnný report