Evropské sledování incidence melanomu podle stadia

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 76/04
Incidence maligního melanomu kůže (dg. C43) a úmrtnost na tuto příčinu v Evropě během posledních padesáti let,změny. Hlavní závěry ze studie o výskytu melanomu podle stadií. Studie "Monitoring stage-specific trends in melanoma incidence across Europe reveals the need for more complete information on diagnostic characteristics". Autoři (Vries, Bray, Eggermont, Coebergh) ji publikovali v časopise European Journal of Cancer Prevention. Projekt proběhl pod záštitou European Network of Cancer Registries (ENCR), jehož členem je i český Národní onkologický registr.

Souhrnný report