Vybrané ukazatele činnosti zdravotních pojišťoven v roce 2003 - II. část - Zjednodušené vzájemné porovnávání zdravotních pojišťoven

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 77/04
Aktuální informace navazuje na AI č. 73. Průměrné výdaje na zdravotní péči na 1 pojištěnce. průměrné náklady na 1 pojištěnce u VZP a skupiny ZZP celkem za rok 2003 v Kč podle věkových skupin po 5 letech. Rozbor.

Souhrnný report