Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 78/04
Všechny údaje se týkají evidenčního počtu lékařů, zubních lékařů, farmaceutů -zaměstnanců a počtu lékařů, zubních lékařů a farmaceutů - zaměstnavatelů v úhrnu za všechny resorty, kde tito pracují při poskytování zdravotní péče. Nejsou zde zahrnuti pracovníci přechodně neaktivní (např. ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené, osoby vykonávající vojenskou činnost, vč.civilní). Výdaje na zdravotnictví v roce 2003 a jejich podíl na HDP po revizi národních účtů ČSÚ dne 3.12.2004. Vzhledem k upřesněnému předběžnému údaji o výši HDP za rok 2003 zveřejněnému Českým statistickým úřadem 3.12.2004 v rámci probíhající revize národních účtů dle metodiky ESA 95, kdy se HDP zvýšil o více než 18 miliard, aktualizuje nyní ÚZIS ČR svůj odhad celkových výdajů na zdravotnictví a jejich podílu na HDP.

Souhrnný report