Výdaje na zdravotnictví v roce 2003 a jejich podíl na HDP po revizi národních účtů Českým statistickým úřadem dne 3.12.2004

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 79/04
Skladba výdajů na zdravotnictví užívaná ÚZIS ČR. Odhad výdajů. Upravený odhad celkových výdajů na zdravotnictví v roce 2003 (v mil. Kč) *) a podíl na HDP po revizi národních účtů ČSÚ ze 3.12.2004.

Souhrnný report