Doprava raněných, nemocných a rodiček v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 82/04
Personální zabezpečení. Počet převezených pacientů. Diferenciace počtu převezených pacientů podle sledovaných hledisek. Počet ujetých kilometrů. Počet vykázaných kilometrů. Sanitní vozidla.

Souhrnný report