Zlomeniny

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 83/04
Zlomeniny jako poměrně vážný důsledek úrazu. Dočasné omezení hybnosti, spojení s pracovní neschopností a častý ekonomický dopad na jedince i společnost. Podklady využité jako zdroj informací o zlomeninách.

Souhrnný report