Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 85/04
Počet případů ukončené pracovní neschopnosti 2003 a délka trvání pracovní ne-schopnosti ve dnech. Počet UPPN podle nejčastějších onemocnění. Vymezení statistického sledování onemocnění a úrazů ukončených v daném roce, metodika evidence Okresních správ sociálního zabezpečení.

Souhrnný report