Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 02/03/19
Počet případů ukončené pracovní neschopnosti v letech 2000 - 2001 a délka trvání pracovní neschopnosti ve dnech. Počet UPPN podle nejčastějších onemocnění.

Souhrnný report