Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Subjektivně vnímané zdraví (IX. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 03/03/19
Hodnocení subjektivně vnímaného zdravotního stavu respondenta. Druhy závislosti sub-jektivního vnímání zdraví. Závislost subjektivního vnímání zdraví na věku.

Souhrnný report