Hospitalizovaní na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami v lůžkových psychiatrických zařízeních v České republice v roce 2001

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 04/03/19
Počet hospitalizovaných v psychiatrických lůžkových zařízeních na poruchy vyvolané alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami. Časová řada od roku 1975 do roku 2001. Počet propuštěných a zemřelých podle věku, pohlaví a délky pobytu.

Souhrnný report