Hospitalizace v odborných léčebných ústavech 2001

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 06/03/19
Údaje o hospitalizaci v léčebnách dlouhodobě nemocných, v léčebnách tuberkulózy a re-spiračních nemocí včetně oddělení hrudní chirurgie ve FN Bulovka, v psychiatrických léčebnách včetně Psychiatrického centra a v ostatních léčebných ústavech.

Souhrnný report