Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Chronická nemocnost (X. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 07/03/19
Omezující chronická onemocnění působící na respondenty v závislosti na věku a pohlaví a prevalence jednotlivých chronických onemocnění v posledních 12 měsících.

Souhrnný report