Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru (zlomeniny krčku stehenní kosti) v ČR v letech 1992 - 2001

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 10/03/19
Hospitalizace a počet hospitalizací. Specifická hospitalizovanost, úmrtnost a ošetřovací doba u zlomenin proximálního femuru v nemocnicích ČR v letech 1992 až 2001.

Souhrnný report