Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Zdravotní potíže (XII. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 11/03/19
Nejčastější zdravotní potíže u respondentů v posledních 2 týdnech před uskutečněním interview s nimi.

Souhrnný report