Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Duševní zdraví (XIII. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 12/03/19
Řazení respondentů podle jejich tzv. emoční pohody do skupin s "emoční poruchou" nebo bez ní a podle závažnosti obtíží vyskytujících se v oblasti jejich poznávacích schopností.

Souhrnný report