Využití internetu ve zdravotnických zařízeních v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 13/03
Využití a přístup zdravotnických zařízení k internetu. Komunikace s pacienty, lékárnami, pojišťovnami a s ostatní administrativou a k získávání odborných a jiných informací.

Souhrnný report