Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 15/03
Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic resortu zdravotnictví od 31.12.2000 do 31.12.2002. Vývoj nákladů na sledované nákladové položky. Nákladová rentabilita.

Souhrnný report