Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Dlouhodobá neschopnost (XV. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 19/03
Ukazatele dlouhodobé neschopnosti. Jednotlivé dlouhodobé potíže. Rozdíly z hlediska sociodemografických charakteristik.

Souhrnný report