Činnost oboru psychiatrie 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 21/03
Počet ambulantních ošetření-vyšetření v oboru psychiatrie na 10 000 obyvatel. Struktura počtu prvních ošetření ve sledovaném roce. Vybrané diagnózy, incedence a prevalence.

Souhrnný report