Demografická situace v České republice v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 23/03
Vybrané demografické ukazatele v letech 2001 a 2002. Počet obyvatel v krajích v roce 2002. Počet živě narozených a zemřelých na 1 000 obyvatel. Přirozený přírůstek. Kojenecká a novorozenecká úmrtnost.

Souhrnný report