Činnost ambulantních pracovišť AT a psychiatrických oddělení, poskytujících ošetření pacientům užívajícím psychoaktivní látky

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 24/03
Pacienti ambulantních pracovišť AT a psychiatrických zařízení podle věku. Živá kartotéka". Pacienti "živé kartotéky" podle psychoaktivní látky a věku na 10 000 obyvatel. Pacienti "živé kartotéky" podle způsobu aplikace a komplikací.

Souhrnný report