Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 26/03
Výdaje domácností respondentů na zdraví v posledních 4 týdnech. Průměrné měsíční platby na zdravotní péči na 1 osobu podle věku respondenta. Názory respondentů na zdravotnictví a na vývoj zdravotnictví od roku 1999. Spokojenost s fungováním zdravotnictví.

Souhrnný report