Odborné léčebné ústavy v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 29/03
Odborné léčebné ústavy v letech 2001 a 2002. Využití lůžkového fondu podle oborů, využití lůžek následné a ošetřovatelské péče. Lůžka v zařízeních ústavní péče v letech 2001 a 2002. Využití lůžek ve dnech a počet hospitalizovaných na 10 000 obyvatel.

Souhrnný report