Patologie a soudní lékařství - činnost v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 30/03
Průměrný počet pitev na 1 pracoviště, podíl pitvaných z počtu zemřelých. Počet osob s pozitivním nálezem při toxikologickém vyšetření na pracoviště patologie a soudního lékařství. Toxikologická vyšetření a metody uplatňované na pracovištích patologie.

Souhrnný report