Ukončené případy pracovní neschopnosti podle délky trvání v ČR v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 31/03
Počet případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-10 a délky trvání pracovní neschopnosti. Počet případů v letech 2000 - 2002 a počet případů podle délky neschopnosti v letech 1990 - 2002. Počet případů a prostonaných dní podle měsíce ukončení neschop-nosti a podle délky jejího trvání.

Souhrnný report