Děti hospitalizované na úrazy v nemocnicích ČR v letech 1999 - 2001

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 33/03
Děti hospitalizované s poraněním, otravami a některými jinými následky, děti hospitali-zované podle kraje hospitalizace a podle vnějších příčin v letech 1999 - 2001. Skupiny diagnóz v kapitolách XIX a XX (MKN-10) a kódy diagnóz.

Souhrnný report