Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 38/03
Zdrojem dat je Česká správa sociálního zabezpečení. Průměrné trvání jednoho případu pracovní neschopnosti. Průměrné trvání 1 případu pracovní neschopnosti podle sídla zaměstnavatele. Počet ukončených případů. Průměrné trvání 1 případu neschopnosti podle skupin diagnóz, kapitol MKN-10 a hlavních tříd klasifikace zaměstnání.

Souhrnný report