Pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 39/03
Zdrojem dat je výkaz ČSÚ. Od roku 2001 publikovány údaje za pololetí a kumulované roční údaje. Porovnání pracovní neschopnosti v letech 2000 - 2002. Základní ukazatele pro nemoc a pro pracovní a ostatní úrazy podle institucionálních sektorů a podle odvětvové klasifikace ekonomických činností.

Souhrnný report