Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2002 - odměňování podle zákona č. 1/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 42/03
Vývoj průměrné měsíční mzdy zaměstnanců ve zdravotnictví, proporce mezi průměrnými mzdami, tempo růstu. Průměrná mzda podle zákona č. 143/1992 Sb. a zákona č. 1/1992 Sb. Průměrné mzdy lékařů a SZP. Mzdy zaměstnanců v lázeňských organizacích.

Souhrnný report