Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 43/03
Struktura celkových výdajů na zdravotnictví podle druhu výdaje. Vývoj výdajů na zdra-votnictví. Podíl jednotlivých zdrojů na financování zdravotnictví. Meziroční srovnání výdajů na HDP. Výdaje na zdravotnictví na 1 obyvatele.

Souhrnný report