Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Využívání ambulantní lékařské péče (XVIII. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 44/03
Podíll osob u lékaře v posledních 4 týdnech podle věku a pohlaví. Ukazatele ambulantní péče. Počet ambulantních vyšetření na 100 osob za 4 týdny.

Souhrnný report