Údaje v Registru substituční léčby k 30.6.2003

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 45/03
Věkové složení pacientů substituční léčby v ČR. Pacienti podle zařízení poskytujících léčbu, podle místa bydliště v červnu 2003. Výsledky vyšetření HIV, HVB a HCV, pacienti podle diagnóz, důvody ukončení léčby od května 2000 do června 2003.

Souhrnný report