Domácí zdravotní péče v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 47/03
Údaje o činnosti domácí zdravotní péče. Počty pracovišť a zdravotnických pracovníků zajišťujících tuto péči. Počty poskytnutých ošetření, počty výkonů, počty pacientů využí-vajících tuto službu.

Souhrnný report