Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Lůžková péče (XIX. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 48/03
Vícedenní a jednodenní hospitalizace, definice. Hospitalizovaní v posledních 12 měsících podle věku a pohlaví. Vyhodnocení výsledku dotazu na vícedenní a jednodenní hospitalizaci.

Souhrnný report