Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Užívání léků (XX. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 49/03
Užívání lékařem předepsaných léků. Užívání nepředepsaných léků. Užívání předepsaných a nepředepsaných léků v posledních 2 týdnech. Užívání nepředepsaných léků proti jednotlivým potížím.

Souhrnný report