Primární péče v České republice v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 50/03
Praktičtí lékaři pro dospělé, pro děti a dorost, gynekologové, zubní lékaři. Věkové složení lékařů primární péče. Primární péče za všechny resorty, počet pacientů registrovaných na jednoho lékaře. Praktičtí lékaři v celkové ambulantní péči v letech 1990 až 2002.

Souhrnný report