Činnost logopedických pracovišť v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 55/03
Pracovníci a počet zpravodajských jednotek, počet lékařských úvazků na 1 pracoviště. Lékaři a SZP. Smluvní pracovníci. Vady a poruchy včetně poruch řeči provázejících onemoc-nění, počet konzultací a léčených pacientů na 1 000 obyvatel, na 1 logopeda a počet pacien-tů celkem. Počet vstupních vyšetření a pacientů s ukončenou léčbou.

Souhrnný report