Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Využití preventivní zdravotní péče (XXI. díl)

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 56/03
Očkování proti chřipce a podíl očkovaných v posledních dvanácti měsících. Měření tlaku krve a cholesterolu. Využívání preventivní zdravotní péče. Počet žen, u nichž bylo provedeno mamografické vyšetření a cervikální výtěr v posledních 12 měsících.

Souhrnný report