Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví k 30.6.2003

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 59/03
Úprava v členění nemocnic podle zřizovatelů. Zrušení kategorie okresních nemocnic, převod do krajských. Zřizovatelem je krajský úřad. Náklady, výnosy, hospodářský výsledek. Struktura nákladů. Nákladová rentabilita. Pohledávky a závazky z obchodního styku. Nesplacený bankovní úvěr a leasing.

Souhrnný report