Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 61/03
Čerpání zdravotní péče cizinci včetně využívání zdravotní péče v lázních. Výjimkami jsou začleněná zařízení nemocnic a zdravotní péče v ambulantních zařízeních. Nezahrnuti cizinci s péčí hrazenou ze zákonného zdravotního pojištění v ČR. Oblast nejvyššího čerpání zdra-votní péče. Věkové skupiny, země původu. Nejvyšší náklady. Neuhrazené náklady.

Souhrnný report