Zdravotnická zařízení v České republice v 1. pololetí 2003

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 62/03
Struktura sítě bez výraznějších změn. Nárůst privátních samostatných ordinací. Reforma veřejné správy. Kompetence krajů. Státní a nestátní sektor, péče poskytovaná státem. Krajské a místní správy. Poměr lékařů/obyvatel v ambulantní a v lůžkové péči. Ostatní druhy péče, pracoviště, obory, zřizovatelé a pracovníci. Rozbor situace.

Souhrnný report