Studující a absolventi lékařských, zdravotně - sociálních a farmaceutických fakult rok 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 69/03
Údaje o studujících a absolventech magisterského studia lékařských fakult včetně cizinců v letech 2000 - 2002 zpracovává ÚZIS ČR. Zdrojem jsou výkazy MŠMT V 11 - 01 a V 12 - 01 o vysoké škole k 31.10.2002 a o absolventech vysokých škol za rok 2002.

Souhrnný report