Studium na zdravotnických školách - školní rok 2002/2003

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 70/03
Údaje o středních odborných zdravotnických školách z výkazu MŠMT V 7 - 01 a o vyšších odborných zdravotnických školách z výkazu V 10 - 01 přebírá a zpracovává ÚZIS ČR. Školy připravují absolventy pro výkon odborných činností a poskytují vyšší odborné vzdělání. Studující, nově přijatí, absolventi uvedených druhů škol.

Souhrnný report