Světové šetření o zdraví (1. díl) - Úvodní informace

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 72/03
Populační šetření Světové zdravotnické organizace. Údaje o zdraví a zdravotnictví, dopl-nění národních zdravotnických informačních systémů a databáze informací pro rozhodování. Podklady pro rozvoj zdravotnictví a zlepšování zdraví obyvatel. Millenium Development Goals členských států OSN v Rozvojovém programu OSN.

Souhrnný report