Úrazy v roce 2002 z hlediska věku postižených

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 73/03
Dlouhodobé sledování úrazovosti. Úrazy jako nepředvídané události, které náhle zhorší zdravotní stav. Značné ovlivnění věkem. Věkové kategorie. Pětileté věkové skupiny. Úrazo-vost podle počtu hospitalizovaných, úmrtí na úrazy podle hlavních příčin.

Souhrnný report